बालप्रेसर

२ बेलरहरू

  1. निर्माता Iggesunds मस्किन एबी, मोडेल IMAB F० एफ सीरियल नम्बर 80०२5025।।

समाचार पत्रहरू, सुख्खा फोहोर, कार्डबोर्ड र अधिकको लागि उपयुक्त।

डोरी। वस्तु

  1. निर्माता Iggesunds मस्किन एबी मोडेल IMAB /० / १००F सिरियल नम्बर 80०100०।

नालीदार गत्ता, सुख्खा फोहोर र यस्तैको लागि उपयुक्त।

डोरी। वस्तु

मूल्य SEK ,50०,००० / पीसी।