इलेक्ट्रोमग्नेट्स

तस्विरमा माथीदेखि माथीसम्मको म्याग्निफिकेसनहरू:

IFE, अस्ट्रिया - MEQ 900 N

स्टिनर्ट, जर्मनी -

IFE, अस्ट्रिया - MEQ 1200T