अंग्रेजी "लन्डन ट्याक्सी"।

अंग्रेजी लन्डन ट्याक्सी, Model F x 3 वर्षको मोडेल १ 1950 .०।

मूल ट्याक्सीमीटरको साथ पूर्ण।

उत्कृष्ट अवस्था।

स्वीडेन पंजीकरण नम्बर HJM 807०XNUMX को साथ दर्ता भयो