जेनेरेटर विधानसभा Hägglunds

जेनेरेटर विधानसभा Hägglunds

२२० V, k० केभीए

लम्बाई 452 190२, एच १ 201 ०, बी २०१०

अधिकतम शोल्डर १ pressure२०