हात क्रमबद्ध स्टेशन

लगभग १२-१-12 मिटर लामो हात छुट्याउने प्लान्ट / पिकि। स्टेशन।
फिडर जेब सहित पूरा प्रणाली आउटपुट सहित, people व्यक्तिको लागि तालिका क्रमबद्ध गर्दै र दृश्यता।