व्हील लोडर हुंडई HL 780-3A

Beskrivning
व्हील लोडर हुंडई एचएल 780०-A ए, मोडेल वर्ष २०० 3।,, 2005२ घण्टा। कुल वजन tons० टन। राम्रो अवस्था र राम्रो टायर