होवामा औद्योगिक सम्पत्ति

सम्पत्ति स्टोर्किला १::1 गुल्स्पå्ग नगरपालिका जसमा plot 43,२76.230० मिटर क्षेत्रफल छन्2 अधिकतर पक्वा सतह बिक्री को लागि छ।

यदि आवश्यक भएमा, यस क्षेत्रलाई १ 150.000०,००० - १175.000,००० मीटरसम्म विस्तार गर्न सकिन्छ3। टर्मिनल सुविधा को रूप मा उपयुक्त औद्योगिक क्षेत्र।

(नक्सा को पूरा क्षेत्र)

आफ्नै ट्रान्सफार्मरको लागि २ मेगावाटको क्षेत्रमा बिजुली आपूर्ति।

क्षेत्रमा त्यहाँ लगभग buildings००० - m००० मिटरको विभिन्न भवनहरू छन्2.

सम्पत्ती राजमार्ग E20 को नजिकमा अवस्थित छ।

Lidköping मा बिक्रीको लागि हामीसँग पनि एउटा सम्पत्ती छ।