इन्फ्रारेड ट्यूबहरू

अधिकतम प्रतिबिम्बको लागि गोल्ड-प्लेटेड होल्डरहरू।

तातो क्षमता k किलोवाट।

लम्बाई: .२ सेमी

चौडाई: cm सेमी

उचाई: cm सेमी

सबै प्रकारको सुख्खा वा तापनका लागि उपयोगी।