चाकू चक्की

चाकू र ग्रेटेट प्लेटको साथ मिल ग्राइन्ड मिल।

प्लास्टिक सामग्री आदि बिघटनको लागि