कम्प्रेसर

निर्माता CECCATO मोडेल NAH 5K / B

क्षमता 3.6 dm3, १.1.57 Mpa