शक्तिशाली एफडी डीजल ट्या .्क।

लम्बाई १० मिटर र व्यास २. m मीटर, भित्ता मोटाई १० मिलिमिटर।