ओम ओएसएस

Kinne Maskinteknik AB ठोस ईन्धन र रिसाइक्लि industry उद्योगको लागि विघटन उपकरणमा 50० बर्षको अनुभव छ।

हामी विघटन, ह्यान्डलिंग र रिसाइक्लि forको लागि प्रयोग हुने विभिन्न प्रकारका उपकरणहरूको एक ठूलो संख्या बेच्दछौं।

हामीसँग तपाईले बिभिन्न प्रकारका प्रयोग गरिएका अवयवहरू पनि भेट्टाउनुहुनेछ, जस्तै स्पेयर पार्ट्स, म्याग्नेट, कन्वेयर, गियर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स र अधिक।

तपाईंको छानबिनको साथ हामीलाई ईमेल पठाउनुहोस्! বিক্রয়@kinnemaskinteknik.com