कागज क्रेशर, पूर्ण बोट

Finsönderdelningsanläggning।

विभिन्न प्रकारका हल्का सामग्रीहरूको ठीक विघटनको लागि पूर्ण बोट जस्तै कागज - काठ - भांग - पराल र अधिक।

साइक्लोन को लागि सामग्री निकासीको साथ आदान-प्रदान योग्य ग्रैट प्लेटहरूको साथ उच्च गति ग्राइन्डर।

Addics मिश्रण को लागि पेंच संग साइलो। सामग्री लोड गर्नका लागि फिड रोलरको साथ फिड बेल्ट। पावर प्रणालीको साथ पूर्ण।