रिभारे - मोबाइल

बार्क, टर्फ, टर्फ आदिका लागि उपयुक्त।

चियररहरू सहित, फिड स्ट्रिपहरू र फिड स्ट्रिपहरू।

टावको साथ पा wheel्गा आधारमा माउन्ट गरिएको।