स्क्रू स्क्रिन

Different० सेमी व्यासका साथ different फरक 3. 3,5 मी सिभ प्लेटहरू

आकार जाल:

सिभ प्लेट १: राउन्ड सेभ होलहरू डायम mm० मिमी

सिभ प्लेट १: राउन्ड सेभ होलहरू डायम mm० मिमी

स्क्रिन प्लेट:: ओब्लोong्ग स्क्रिन प्वालहरू ×० × १ mm मिमी