स्थिर फलाम स्तम्भहरू

१० मिटर लामो, cm० सेमी व्यास