शीतलक शिकंजा

Ool शीतलक शिकंजा
लम्बाई meters मिटर x चौडाई १.6 मीटर
त्यहाँ २ अतिरिक्त गियरहरू पनि छन्
कूलिing राख, फाउन्ड्री बालुवा वा समानको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।