कन्वेयर बेल्ट १ 15 मिटर लामो

रबर मैटमा ब्यान्डविथ: cm० सेमी

कुल भवन चौडाई: ११० सेमी