कन्वेयर बेल्ट कभर

खुला कन्च ह्याचको साथ कन्वेयर बेल्ट बन्द छ।

कुल लम्बाई: करीव १ meters मीटर

ब्यान्डविथ: cm 85 सेमी